Ziman û Wejeya Kurdî

Nûbihara Biçûkan (1683) Ehmedê Xanî

Reklamlar

Bu kitap, Xanî’nin masum biçimde yazdığı Arapça-Kürtçe bir sözlüktür. Nûbihar, çeşitli şiirsel uyaklar ve ritimlerle yazılmış, 14 bölümden oluşmaktadır. Her bölüm öğrenmenin ve dürüstlüğün yararları, öğretmenlerin görevleri, sabırlı olma, mücadele, bilgiyi pratikle bütünleştirme ve daha birçok başka konuda içten bir öğütle başlar. Nûbihar Kürt dil tarihindeki ilk sözlüktür. Ondan önce başka bir Kürt sözlüğü yoktur. Bu Xanî’nin Kürt diline büyük bir önem verdiğinin ve bu dilin gelişmesi için uğraştığının açık bir kanıtıdır.

Xanî, Kürt diline büyük bir önem vermesine rağmen, o hizmette bir dilbilimci olarak değil bir düşünür olarak rol oynadı. O, dilin bir ulusun varlığını oluşturan en temel unsurlardan biri olduğunu savundu. Bu nedenle o, dili geliştirme görevini yurtsever bir görev olarak görüyordu. Daha sonra Mem û Zîn’de Xanî bu görevi kapsamlı bir şekilde gerçekleştirme imkânını buldu. Ayrıca Xanî halkına yöneliyor. Nûbihar’la yazılarını, politik düşüncelerini yaymanın bir aracı olarak kullanmak istediği izlenimini veriyor. Xanî bu eserin yazılış amacını da şöyle belirtiyor “Bu sözlük Kürt çocukları için örülmüştür. Kürt çocukları ilmi öğrendiklerinde, okuduklarında zorluklarla karşılaşmasınlar diye çıkarttım” der. Buradan da Xanî’nin Nûbihar’ı yazmakla öğrencilerin çoğunlukla Arapça olan dersleri öğrenmelerine yardımcı olmak istemiştir. Genç kuşaklarına güven duyuyordu ve onların yöneticilerle toprak sahiplerinin değil halkın umudu olacaklarına inanıyordu. Savunduğu görüşlerin gerçekleşmesi için kendi kuşağını değersiz bulan Xanî, bu nedenle eserini umut bağladığı çocuklara adadı. Bir de Xanî, eğitim ve öğretimin “beyin kapısının kilitlerini açmak”, halkını derinden etkileyeceği ve onları kurtuluşa götürecek yolları aramaya teşvik edeceğinin bilincindeydi. Nûbihar Kürtçe anlamlarıyla birlikte 954 Arapça sözcük içermektedir. Xanî bu sözcükleri yaşamın ve bilginin çeşitli alanlarından derlemiştir.

Reklamlar

Reklamlar